جهت دریافت « دفترچه راهنمای ثبت نام دوره های آموزشی سه ماهه دوم سال 96»کلیک نمایید.