باسمه تعالي

فراخوان جذب سرباز مربی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی،پس از برگزاری آزمون های تخصصی(کتبی و عملی) و همچنین گزینش از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته های فنی و مهندسیاقدام به جذب سرباز مربی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان های استان جهت تاریخ اعزام 1/8/97 سهمیه مراکز ثابت و پادگانهای نظامی (سربازمربی آموزش فنی و حرفه ای در پادگان های نظامی استان) می نماید.

ردیف رشته تحصیلی مقطع تحصیلی شهرستان محل مرکز محل نام کارگاه ثابت
1 برق فوق لیسانس/ لیسانس بیرجند تخصصی برق و الکترونیک بیرجند برق صنعتی
2 مکانیک- ساخت و تولید لیسانس بشرویه بشرویه جوشکاری
3 مکانیکخودرو فوق لیسانس/ لیسانس خوسف خوسف اتومکانیک
4 برق- الکترونیک لیسانس درمیان درمیان برق
5 مکانیک- ساخت و تولید لیسانس درمیان درمیان جوشکاری
6 مکانیک خودرو لیسانس درمیان درمیان اتومکانیک
7 مکانیک- تاسیسات لیسانس زیرکوه زیرکوه تاسیسات
8 مکانیک خودرو لیسانس زیرکوه زیرکوه اتومکانیک
9 مکانیک- تاسیسات لیسانس سرایان سرایان تاسیسات
10 مکانیک خودرو لیسانس سرایان سرایان اتومکانیک
11 عمران فوق لیسانس/ لیسانس سربیشه سربیشه صنعت ساختمان
12 مکانیک خودرو لیسانس طبس طبس اتومکانیک
13 برق- قدرت فوق لیسانس/ لیسانس طبس طبس عشق آباد برق
14 فناوری اطلاعات لیسانس طبس طبس کامپیوتر
15 عمران فوق لیسانس/ لیسانس فردوس فردوس صنعت ساختمان

 

افراد واجد شرایط می بایست از تاریخ 31/4/97 لغایت 15/5/97 با مراجعه به وب سایت www.portaltvto.com و لینک سامانه مشمولین سربازی پس از بارگذاری الکترونیکی مدارک مورد نیاز اعلام شده در سامانه مشمولین سربازی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

آزمون الکترونیکی بصورت متمرکز در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی که تاریخ آن متعاقباً در سامانه اعلام خواهد شد برگزار می گردد .

در صورت بروز اشکال در ثبت نام با شماره تلفن 05632213692 تماس حاصل نمایید.

آدرس: معصومیه – بلوار شهدای عبادی - اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی