علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی پیامی از روابط عمومی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی به جهت انعکاس تلاشها و خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیر و تشکر نمود.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی ربیعی در این پیام با اشاره به نقش روابط عمومی در آگاهی و اعتماد عمومی گفت: ابعاد گسترده تاثیر ارتباطات و اطلاعات بر کارآمدی  دستگاهها موجب نگاه ویژه مدیران به نقش و جایگاه روابط عمومی گردیده است. از همین رو سازمانهای پیشرو علاوه بر اینکه روابط عمومی را به مثابه کانون تفکر برای مدیرت در افکار جامعه و هنری برای یافتن رمز نفوذ در دلها می دانند بر توسعه روابط عمومی به عنوان سامانه مشورتی  مدیریتی و نیز عنصر اصلی ارتقا و پیشرفت سازماتی تاکید می نماید. ربیعی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال و برشمردن نقش روابط عمومی ها در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل ادامه داد: این وظیفه بر دوش تلاشگران روابط عمومی است تا به عنوان یکی از مهمترین هدایتگران فضای فکری جامعه برای تحقق شعار سال تلاش نمایند. وی در پایان از خدمات ارزشمند و تلاشهای سازنده روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در انعکاس رویدادهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیر و تشکر نمود.

شایان ذکر است روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با همکاری اصحاب رسانه و خبرنگاران پر تلاش استان طی 10 ماهه سال 95 با انعکاس بیش از 310 خبر در جراید و خبرگزاری های استان، برگزاری 2 مرحله بازدید همگانی که طی آن بیش از 3 هزار و 200 نفر از اقشار مختلف جامعه اعم از دانش آموزان، دانشجویان، سربازان، والدین کارآموزان و 291 نفر از مسولان از مراکز کارگاههای آموزش فنی و حرفه ای بازدید بعمل آوردند، همچنین برگزاری جشن مهارت در مرکز استان و کلیه شهرستانهای استان کلیه تعهدات خود را محقق نمود. از دیگر سوی  با تولید بیش از 30 برنامه رادیویی و 2 برنامه تلویزیونی خدمات و دستاورد های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حیطه آموزشهای فنی و حرفه ای به شهروندان خراسان جنوبی ارائه گردید.