شورای پژوهش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی تشکیل و پس از بررسی طرح های پیشنهادی پژوهشگران اجرای طرح تهیه برنامه جامع آموزشی PLC-Mini Logo به صورت مجازی به تصویب رسید.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی حسین خوش آیند مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با اشاره به اهمیت مهارت آموزی گفت: مهارت و فناوری یکی از عامل های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی پایدار در کشورها به شمار می رود. به همین منظور آموزش های فنی و حرفه ای، نقش مهمی را در افزایش اشتغال مولد، بهبود فضای کسب و کار، استفاده ی بهینه از فرصت ها و افزایش کارایی اقتصاد مقاومتی در درون جامعه بر عهده دارد. بر این پایه سازمان بین المللی کار(I.L.O) آموزش های مهارتی را به عنوان یکی از پایه های اساسی فعالیت خویش قرار داده است و همواره آن را به دیگر کشورها توصیه می کند.  وی افزود: نبود آموزش های فنی و حرفه ای و کارآفرینی در جامعه پیامدهای منفی را به دنبال دارد که گسترش مدرک گرایی یکی از نتیجه های آن محسوب می شود زیرا افراد پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه شغل مناسب خود را پیدا نمی کنند. 

خوش آیند ادامه داد: جوانان با فراگیری مهارت های فنی و حرفه ای در واقع نیروی خلاقیت و کاربردی خود را در یک فضای رقابتی در مسیر خدمت به مردم به کار می گیرند. این آموزش های مهارتی زمینه ساز ایجاد حرفه های با ثبات است و از پدید آمدن شغل های کاذب و ناپایدار که توسعه ی همه جانبه ی کشور را هدف قرار می دهد و سبب آسیب های مختلف اجتماعی می شود، جلوگیری به عمل می آورد. 

خوش آیند در ادامه با اشاره به اهمیت تحقیق و پژوهش گفت: به منظور توسعۀ فعالیتهای پژوهشی، غنی سازی کیفی و کمی آموزشهای فنی و حرفه ای استان و ارتقای بهره وری سازمان، کمیتۀ پژوهش متشکل از 5 نفر از اساتید صاحب نام دانشگاه های استان و با عضویت مدیرکل، معاون و کارشناس پژوهش استان تشکیل و فعالیتهای تحقیقاتی را نیازسنجی، سیاستگذاری، راهبری، اجرا و نظارت کرده است. وی ادامه داد در سالجاری با توجه به سیاست های سازمان مبنی بر استفاده از  فناوری های نوین آموزشی و اجرای آموزش های مجازی در بخش پژوهش بدنبال تحقق این امر خواهیم بود.

 شایان ذکر است در این جلسه پس از بررسی طرح های پژوهشی دریافتی طرح دکتر الیاسی با عنوان تهیه برنامه جامع آموزشی PLC-Mini Logo  به صورت مجازی به تصویب رسید