سند برنامه های آموزشی و اجرایی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در سال 96 با 161 عنوان برنامه مبادله و جهت اجرا به استان ابلاغ گردید.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی حسین خوش آیند مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با اشاره به اهمیت آموزشهای فنی و حرفه ای گفت: مهارت و فناوری یکی از عامل های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی پایدار در کشورها به شمار می رود. به همین منظور آموزش های فنی و حرفه ای، نقش مهمی را در افزایش اشتغال مولد، بهبود فضای کسب و کار، استفاده ی بهینه از فرصت ها و افزایش کارایی اقتصاد مقاومتی در درون جامعه بر عهده دارد. بر این پایه سازمان بین المللی کار(I.L.O) آموزش های مهارتی را به عنوان یکی از پایه های اساسی فعالیت خویش قرار داده است و همواره آن را به دیگر کشورها توصیه می کند.  وی افزود: نبود آموزش های فنی و حرفه ای و کارآفرینی در جامعه پیامدهای منفی را به دنبال دارد که گسترش مدرک گرایی یکی از نتیجه های آن محسوب می شود زیرا افراد پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه شغل مناسب خود را پیدا نمی کنند. 

خوش آیند در ادامه با اشاره به سیاست ها و برنامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: برنامه های آموزشی و اجرایی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سطوح ستادی و استانی در 8 راهبرد و 35 سیاست تدوین گردیده است. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان ادامه داد: سند برنامه های آموزشی و اجرایی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در سال 96 مشتمل بر 161 عنوان برنامه می باشد. خوش آیند در خصوص میزان آموزشهای مهارتی برای سال 96 گفت در سال آتی 3 میلیون و 281 هزار و 420 نفر ساعت آموزش در بخش دولتی جهت اقشار مختلف برگزار خواهد شد، که از این میزان 45 هزار و 143 نفر ساعت جهت آموزشهای فنی و حرفه ای در جوامع عشایری، 150 هزار نفر ساعت جهت دانشجویان، 494 هزار نفر ساعت برای آموزشهای مهارتی روستاییان و عشایر، 184 هزار و 490 نفرساعت برای زندانیان، 5 هزار و 500 نفر ساعت در سکونتگاههای غیر رسمی،  46 هزار و 283 نفر ساعت آموزش مهارتی برای سربازان، 61 هزار و 600 نفر ساعت در بخش صنایع و معادن، 26 هزار و 400 نفر ساعت جهت شاغلان صنوف و اتحادیه ها، 348 هزار و 911 نفر ساعت در بخش شعب شهری، 1 میلیون و 827 هزار و  534 نفر ساعت در مراکز ثابت و 92 هزار و 558 نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای در بخش کاهش آسیب های اجتماعی اجرا خواهد شد.

خوش آیند در پایان اظهار امیدواری کرد با اجرای این آموزشها گامی در جهت توانمند سازی نیروی انسانی استان برداشته شود که این موضوع رشد و توسعه استان را بهمراه خواهد داشت.