در جلسه هیات نظارت بر آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای از مدیران و مربیان برتر آموزشگاههای آزاد استان تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در این جلسه خوش آیند مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با اشاره به مهارت آموزی و نقش آن در توسعه منطقه گفت: جوانان با فراگیری مهارت های فنی و حرفه ای در واقع نیروی خلاقیت و کاربردی خود را در یک فضای رقابتی در مسیر خدمت به مردم به کار می گیرند. این آموزش های مهارتی زمینه ساز ایجاد حرفه های با ثبات است و از پدید آمدن شغل های کاذب و ناپایدار که توسعه ی همه جانبه ی کشور را هدف قرار می دهد و سبب آسیب های مختلف اجتماعی می شود، جلوگیری به عمل می آورد. وی ادامه داد: امروزه آموزش های فنی و حرفه ای به عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب   می گردد.  

خوش آیند با اشاره به برنامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی گفت:آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای توسط بخش خصوصی با کسب مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای و براساس برنامه های درسی و استانداردهای مهارت آموزی مصوب سازمان آموزش فنی و حرفه ای و تامین عوامل آموزشی واجدالشرایط نسبت به برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای اقدام می کنند. وی نقش آموزشگاههای آزاد را در ارائه آموزشهای مهارتی با اهمیت عنوان کرد و بر تقویت هر چه بیشتر بخش خصوصی برای ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای به جامعه تاکید کرد. در پایان این جلسه از زحمات مربیان و مدیران برتر آموزشگاههای آزاد استان تقدیر و تشکر بعمل آمد.