طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و کاروزی فارغ التحصیلان دانشگاهی  با رویکرد ایجاد بستر های لازم برای اشتغال مولد و پایدار، در کارگروه تخصصی اشتغال استان خراسان جنوبی بررسی و  با همکاری کلیه دستگاههای ذیربط اجرایی می شود.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی، در جلسه كارگروه تخصصی اشتغال استان كه بی بی عصمت سرفرازی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، حسین خوش آیند مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعي از مديران دستگاههاي اجرايي حضور داشتند، طرح هاي مهارت آموزي در محيط كار واقعي توسط مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان  و طرح کاروزی فارغ التحصیلان دانشگاهی توسط مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  مطرح و به تأئيد کارگروه رسید.  

در ابتدای این جلسه مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال و طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار گفت: با عنایت به ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار برای جوانان کشور و عملیاتی نمودن برنامه های اشتغال و بازار کار در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال و جایگاه و اهمیت مهارت آموزی نیروی کار در محیط واقعی کار و در راستای اجرائی نمودن بند 3 سیاست های کلی اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و بند 5 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، «طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی» با رویکرد ایجاد بستر های لازم برای اشتغال مولد و پایدار در تاریخ 95/11/15 به تصویب شورای عالی اشتغال رسیده است.

خوش آیند در تشریح این طرح افزود: مهارت آموزی در محیط واقعی یکی از روش های آموزش فنی و حرفه ای است که طی آن مهارت و شایستگی های مورد نیاز در چارچوب استانداردهای آموزشی از مربی به مهارت آموز هم زمان با فرآیند تولید محصول و ارائه خدمت منتقل می گردد. خوش آیند با اشاره به پیشینه این طرح گفت: آشنایی با محیط کسب و کار، کسب تجربه و آماده سازی و ایجاد خودباوری در مهارت آموز برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی، حفظ و پایداری مشاغل سنتی و بومی خصوصاً در صنایع دستی،  کمک به بنگاه های فعال به منظور شناسایی و جذب نیروی کار مستعد و توانمند،  کاهش هزینه های جذب و بکارگیری نیروهای فاقد مهارت،  استفاده از ظرفیت و توان آموزشی عملی بنگاههای اقتصادی  از جمله اهداف این طرح می باشد. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای در ادامه با اشاره به شرایط مرکز یادگیری گفت: مراکز و صنوف بایستی دارای شرایطی باشند تا بتوانند از این طرح استفاده نمایند از جمله این شرایط می توان به موارد ذیل اشاره نمود: دارای پروانه کسب یا بهره برداری معتبر باشد،  مجوز آموزشی مربوطه را از اداره کل داشته باشد. دستورالعمل ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار در مرکز یادگیری رعایت شده باشد. دستگاه ها و تجهیزات مرکز یادگیری متناسب با نوع استاندارد آموزشی باشد. مرکز یادگیری می بایست نسبت به اعلام درخواست آموزشی مهارت آموز به سازمان اقدام نماید.  اعتبار مجوز هر واحد مشمول طرح، در صورت عدم جذب و بکارگیری حداقل یک سوم از ظرفیت مهارت آموختگان آن واحد، فاقد اعتبار بوده و قابل تمدید نیست.

خوش آیند در پایان به شرایط افرادی که می توانند از این طرح بهره مند گردند اشاره و مواردی از جمله  اعلام کتبی  علاقه مندی و تمایل به شرکت در طرح، سن مهارت آموز حداقل 15 سال باشد.،  تابعیت ایرانی داشته باشد،  توانایی لازم متناسب با آموزش مورد نظر را داشته باشد. و  از کارکنان فعلی کارگاه نباشد را از  جمله شرایط مهارت آموز (کارآموز) در طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی دانست.

در پایان این جلسه و پس از ارائه طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی اجرای این دو طرح مصوب و بر همکاری کلیه دستگاهها در اجرای مناسب این دو طرح تاکید شد.