بر اساس مصوبه کارگروه تخصصی اشتغال استان ثبت نام از کارآموزان و واحد های متقاضی در طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار آغاز شد. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با اعلام این خبر گفت:  بر اساس مصوبه  كارگروه تخصصی اشتغال استان با همکاری اداره کل  مبنی بر اجرای طرح  مهارت آموزي در محيط واقعي كار ثبت نام از  کارآموزان و واحد های صنفی متقاضی پذیرش کارآموز آغاز گردید و واحد های صنفی می توانند با مراجعه به مراکز آموزش فنی و حرفه ای یا مجمع امور صنفی نسبت به تقاضای جذب کارآموز و متقاضیان آموزش نیز با مراجعه به مراکز آموزش فنی و حرفه ای می توانند در این طرح ثبت نام و از مزایای آن برخوردار گردند.    

در ادامه مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال و طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار گفت: با عنایت به ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار برای جوانان کشور و عملیاتی نمودن برنامه های اشتغال و بازار کار در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال و جایگاه و اهمیت مهارت آموزی نیروی کار در محیط واقعی کار و در راستای اجرائی نمودن بند 3 سیاست های کلی اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و بند 5 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، «طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار » با رویکرد ایجاد بستر های لازم برای اشتغال مولد و پایدار در تاریخ 15/11/95 به تصویب شورای عالی اشتغال رسیده است. خوش آیند در تشریح این طرح افزود: مهارت آموزی در محیط واقعی یکی از روش های آموزش فنی و حرفه ای است که طی آن مهارت و شایستگی های مورد نیاز در چارچوب استانداردهای آموزشی از مربی به مهارت آموز هم زمان با فرآیند تولید محصول و ارائه خدمت منتقل می گردد. خوش آیند با اشاره به پیشینه این طرح گفت: آشنایی با محیط کسب و کار، کسب تجربه و آماده سازی و ایجاد خودباوری در مهارت آموز برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی، حفظ و پایداری مشاغل سنتی و بومی خصوصاً در صنایع دستی،  کمک به بنگاه های فعال به منظور شناسایی و جذب نیروی کار مستعد و توانمند،  کاهش هزینه های جذب و بکارگیری نیروهای فاقد مهارت،  استفاده از ظرفیت و توان آموزشی عملی بنگاههای اقتصادی  از جمله اهداف این طرح می باشد. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای در ادامه با اشاره به شرایط مرکز یادگیری گفت: مراکز و صنوف بایستی دارای شرایطی باشند تا بتوانند از این طرح استفاده نمایند که متقاضیان با مراجعه به مجامع امور صنفی و مراکز آموزش فنی و حرفه ای  می توانند از این شرایط مطلع شوند.

خوش آیند در پایان به شرایط افرادی که می توانند از این طرح بهره مند گردند اشاره و مواردی از جمله  اعلام کتبی  علاقه مندی و تمایل به شرکت در طرح، سن مهارت آموز حداقل 15 سال باشد.،  تابعیت ایرانی داشته باشد،  توانایی لازم متناسب با آموزش مورد نظر را داشته باشد. و  از کارکنان فعلی کارگاه نباشد را از  جمله شرایط مهارت آموز (کارآموز) در طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار دانست. شایان ذکر است این طرح با همکاری ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تامین اجتماعی، آموزش فنی و حرفه ای و سایر دستگاههای عضو کارگروه تخصصی اشتغال همچنین مجامع امور صنفی در کلیه شهرستانهای استان برگزار و سهمیه استان 560 نفر می باشد.