ويدئو كنفرانس بررسي روند اجراي تفاهم نامه همكاري سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با وزرات راه و شهر سازي جمهوري اسلامي ايران با حضور مدیر کل و کارشناسان ادارت کل آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل راه و شهرسازی استان بصورت همزمان در خراسان جنوبی  برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي خراسان جنوبی، با حضور مجيد روستا عضو هيأت مديره شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري، نريمان مصطفايي مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفزینی شهری پایدار و معاونين و كارشناسان وزارت راه و شهر سازي و علی مویسوی معاون آموزش، مدیران و كارشناسان حوزه آموزش اين سازمان راهكارهاي عملياتي نمودن تفاهم نامه فيمابين بررسي شد.

بنا براين گزارش، در آغاز علي موسوي معاون آموزش اين سازمان با اشاره به اهداف انعقاد تفاهم نامه ها، بيان داشت: يكي از موثرترين راهكارها براي تعامل با محيط و بازار كار و حمايت و توسعه انعقاد تفاهم نامه است.

وي افزود: سازمان در همكاري با ساير دستگاههاي اجرايي بايد به گونه اي عمل كند كه محيط را تحت تأثير قرار داده و ضمن انتقال و تبادل تجربيات موفق و تجزيه و تحليل آن به مشاركت جمعي و تغيير و تحول در اجراي آموزش هاي مهارتي دست يابد.

معاون آموزش اين سازمان پس از آن با اشاره به تفاهم نامه منعقده با وزارت راه و شهرسازي گفت: يكي از مهم ترين اهداف دنبال شده در اين تفاهم نامه حمايت و توسعه از آموزش هاي ويژه ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي، حاشيه شهرها و بافت هاي فرسوده شهري است.

مصطفایی مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفزینی شهری پایدار در خصوص تشکیل کارگروه های مشترک مرتبط در استان ها در راستای عملیاتی نمودن تفاهم نامه فی مابین تاکید نموده و خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت Ngoها و سمن ها در محدوده محله های هدف بازآفرینی شهری شدند.

در ادامه وبینار پس از تبادل نظرات عمده ی مدیران کل طرفین تفاهم نامه در استان ها آقای دکتر مجید روستا (عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری) در خصوص هدف شرکت مذکور در ایجاد شبکه ای برای سامان بخشی محله های هدف بازآفرینی شهری بیاناتی را ارائه نمودند و اضافه نمودند که آن شرکت در حوزه احداث و یا تامین اعتبار برای تجهیز و نوسازی مراکز فنی و حرفه ای قدیمی آماده همکاری می باشد.

علی موسوي، معاون آموزش سازمان افزود: در راستاي اجرايي نمودن اين هدف موضوع تعامل بين مديران سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و وزرات راه و شهر سازي در تمام زمينه هاي درج شده در تفاهم نامه بسيار حائز اهميت است.

 در ادامه اين ويدئو كنفرانس، طرفين بر تأمين اعتبار لازم براي عملي نمودن راهكارهاي پيش بيني شده و تعامل بيشتر ستاد بازآفريني شهري در استان ها تأكيد كردند