رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طی پیامی عید سعید فطر را به همکاران سازمان آموزش فنی و حرفه ای در سراسر کشور تبریک گفت.