به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان بیرجند: در روز های پنج شنبه و جمعه مورخه ی 1396/04/10,09دومين مرحله آزمون های سراسري سنجش مهارت و آزمون های متقاضیان صنعت ساختمان، بخش های صنایع دستي، فرش ، نان و غله و... در سال 1396 در مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان بیرجند برگزار گردید.

 

 حسین دانش رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان بیرجند ضمن تبریک دهم تیرماه روز صنعت و معدن گفت : در روز های پنج شنبه و جمعه مورخه 1396/04/09,10 دومين مرحله آزمون های سراسري سنجش مهارت و آزمون های متقاضیان صنعت ساختمان، بخش های صنایع دستي، فرش ، نان و غله و... در سال 1396 با حضور 149 نفر در حوزه مهارت صنعت ساختمان، بخش های صنایع دستي، فرش ، نان و غله و... و 78 نفر به صورت کتبی در حوزه آزمون های سراسري هماهنگ سنجش مهارت در مرکز اموزش فنی و حرفه ای شهرستان بیرجند برگزار گردید.

 ایشان در ادامه افزود : همچنین آزمون های آنلاین نیز با هماهنگی واحد سنجش و ارزیابی استان در تاریخ های مقرر در حال برگزاری می باشد . داوطلبان پس از شرکت در آزمون كتبي و كسب نمره قبولي براساس برنامه زمان بندي اعلام شده از سوی واحدسنجش و ارزیابی مرکز اموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان بیرجند براي شركت در آزمون عملي باید به حوزه هاي تعيين شده مراجعه نمايند.