به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی ، دومین نشست کمیته بزرگداشت روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای با حضور مسئولین این اداره کل برای تبلیغات موثر و گسترده با هدف ترویج آموزش های فنی و حرفه ای برگزار شد.

 

حسین خوش آیند مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی برنامه های تبلیغی و ترویجی روز 6 مرداد و هفته مهارت را جهت بررسی اعلام کرد و گفت این برنامه ها همه ساله با هدف ترویج آموزش های فنی و حرفه ای برگزار می شود. خوش آیند افزود برپایی نمایشگاه با مشارکت آموزشگاههای آزاد، گذر مهارت، جشن مهارت، آموزش های کوتاه مدت در محل نمایشگاه یا در دستگاههای اجرایی و در پارکها، تبلیغات محیطی و شهری، آزمون الکترونیکی، مسابقات مهارتی، آموزش مجازی، شرکت کارکنان و کارآموزان با لباس های متحدالشکل در نماز جمعه، تجلیل از مربیان بخش دولتی و آموزشگاههای آزاد و کارآفرینان برتر، نشست خبری ،بازدید مسئولین از مراکز، دیدار با مسئولین و سایر موارد از جمله برنامه هایی است که در این هفته برگزار می گردد. در ادامه مباحث گذشته فرم انتخاب کارمند نمونه در جلسه مطرح و نظرات اعضا در این زمینه جمع بندی شد و مقرر گردید پس از نهایی شدن نسبت به انتخاب و معرفی کارمند نمونه در هفته ملی مهارت اقدام لازم صورت پذیرد.

 خوش آیند در پایان با اشاره به اهمیت این هفته و اجرای برنامه ها بر اساس سیاست های سازمان و  بصورت هماهنگ با سایر ادارات کل گفت: برنامه ها قرار است به صورت هماهنگ کشوری برگزار شود که بر اساس دستورالعمل ارسالی از ستاد اجرا خواهد شد.