با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از گواهینامه های صلاحیت  شغلی سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور امروز سه شنبه مورخ 13/4/96 رونمايي شد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، حمیدرضا ثابت نژاد، معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت  در اين خصوص بيان داشت: صدور گواهینامه های صلاحیت شغلی با هدف اعتبار بخشی به آموزش ها گواهینامه های مهارتی در سطح ملی و بین المللی و افزایش اعتماد عمومی جامعه به آموزش های مهارتی  بر مبنای طبقه بندی بین المللی مشاغل ISCO-2008   در 4 سطح مهارت انجام می پذیرد.

وي افزود: سطوح گواهينامه هاي شغلي شامل؛  گواهينامه سطح 4 كه بالاترین سطح گواهینامه صلاحیت شغلی می‌باشد  به رنگ طلایی ، گواهينامه سطح 3 به رنگ نقره‌ای ، گواهينامه سطح 2 به رنگ برنزی و گواهينامه سطح يك كه پائین‌ترین سطح گواهینامه صلاحیت شغلی می باشد که به رنگ فیروزه‌ای صادر می‌شود .

حمیدرضا ثابت نژاد مهم ترین دستاورد این اقدام  را فراهم شدن زیر ساخت لازم جهت اجرا و استقرار نظام صلاحیت شغلی در کشور دانست.

معاون پژوهش، برنامه ريزي و سنجش مهارت سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور  در خصوص مزایا و ویژگی های رویکرد جدید سنجش صلاحیت شغلی در اين سازمان بيان داشت: گواهینامه های صادره در تمامی کشورهای عضو ILO با توجه به مکانیزم کدگذاری استانداردها براساس طبقه بندی بین المللی مشاغل ISCO-08 قابل استفاده و بهره برداری در نظام بازار کار آن کشورها است.

وي افزود: تغییر از رویکرد سنتی(مدیریت بر فرایند یاددهی- یادگیری) به رویکرد صلاحیت محور(مدیریت بر فرایند آزمون و ارزشیابی) و صدور کلیه گواهینامه های صلاحیت شغلی هم زمان به دو زبان فارسی – انگلیسی  از ديگر مزایا و ویژگی های رویکرد جدید سنجش صلاحیت شغلی سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور است.

معاون پژوهش، برنامه ريزي و سنجش مهارت سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور بيان داشت: نکات امنیتي لازم در صدور گواهینامه های صلاحیت شغلی اين سازمان لحاظ شده است.