روابط عمومی مرکزاز حضور ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشرویه در جلسه ی ساماندهی اوقات فراغت جوانان در فرمانداری شهرستان خبر داد.

 

احمد کمالی رییس مرکز بشرویه گفت: جلسه به منظور هماهنگی هر چه بیشتر ارگان ها ی برای بستر سازی بهتر اوقات فراغت دانش آموزان و دانشگاهیان تشکیل گردید و گزارشی از عملکرد مرکز در سال 95 و سه ماهه ی اول 96 در جلسه ارائه شد. وی افزود امروزه مهارت آموزی امری ضروری برای نیروی کار جوان و پرتوان کشور می باشد و آموزش های فنی و حرفه ای نقش بسیار مهمی در تحقق این امر دارد