به گزارش روابط عمومی مرکز خوسف: روز سه شنبه مورخه 96/4/13ساعت 9/00 آزمون  مرحله شهرستانی هیجدهمین دوره المپیاد ملی مهارت همزمان با سایر استانها و شهرستانها با حضور متقاضیان شرکت در المپیاد بصورت کتبی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خوسف برگزار گردید.

 

شرکت کنندگان در این مرکز در رشته های خیاطی ، فناوری اتومبیل،تأسیسات الکتریکی، آشپزی،فناوری گرافیک رایانه ای با یکدیگر به رقابت پرداختند.