آموزش و پژوهش و برنامه‌ریزی

اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان متولی آموزش‌های مهارتی غیر رسمی در استان، در جهت ایفای رسالت خود، کسب رضایت ذینفعان، ارتقای کیفیت و مشتری مداری، همگام با استانداردهای ملی و بین المللی، با تلاش مستمر و همگانی، سرآغازی را جهت بهبود و دستیابی به اهداف تعریف شده، بنا نهاده است.

از این رو جهت تحقق سند چشم انداز، استراتژی‌ها و اهداف سازمان، این اداره با رعایت ارزش‌های سازمانی و فرهنگ ایرانی اسلامی و التزام کامل به قوانین و مقررات و اسناد بالادستی کشور و با استفاده از دانش و تجربه سرمایه‌های انسانی توانمند، و با رویکرد توسعه همه جانبه نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار و با اعتقاد به ترویج و بالندگی آموزش‌های مهارتی و تأثیر آن در رشد همه جانبه کشور و لحاظ کردن اصول حفظ و حراست محیط زیست و نیز حفظ سلامت و ایمنی انسان‌ها در دوره‌های آموزشی خود، تمامی کوشش خود را در راستای نیل به اهداف والای سازمانی و کلان زیر دنبال می‌کند:

ارائه الگوهای آموزشی متناسب با تحولات فناوری به منظور پاسخگویی به نیازهای فعلی و آتی سازمان

حرکت از عرضه محوری به سوی تقاضا محوری

اعمال تفکر سیستمی در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر فرآیندهای آموزشی

توسعه و همسوسازی خدمات آموزشی فنی و حرفه‌ای با شرایط محیطی و رویکرد یادگیری مادام العمر

توسعه و تعامل سازنده برون و درون سازمانی در تدوین و اجرای دوره‌های جدید آموزشی

ایجاد و ارتقا مهارت در سطوح مختلف جامعه از طریق ارائه دوره‌های آموزشی هدفمند

کاهش تصدی‌گری دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی

تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری‌های راهبردی و نوین

ارائه مهارت‌های مورد نیاز بازار کار به دانشجویان و دانش آموختگان

تربیت نیروی ماهر و متخصص مورد نیاز جامعه با رویکرد کارآفرینی

نیازسنجی آموزش‌های مورد نیاز جهت نیل به ارائه آموزش‌های تقاضا محور

ارتقا سطح دانش مربیان و ترویج کارگروهی و افزایش خلاقیت و نوآوری از طریق آموزش مستمر

ارتقای کیفیت آموزشی و همگامی با استانداردهای بین المللی

بسط، گسترش و توسعه آموزش‌های پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی

توسعه و تعامل سازنده برون سازمانی و درون سازمانی در تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی

ارتقاء مهارت در سطوح مختلف جامعه از طریق ارتقاء کیفیت استانداردهای آموزشی موجود

توانمندسازی و ارتقای کیفی منابع انسانی از طریق ارتقاء کیفیت استانداردهای آموزشی موجود

ارتقاء کمی و کیفی استانداردهای آموزشی

نیازسنجی مداوم استانداردهای آموزش در سطح آمایش سرزمین و اسناد توسعه اشتغال

مشارکت ذینفعان در تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز بازار کار

همچنین گفتنی است اداره آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی در راستای بازنگری استانداردهای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای تمامی حرف و مشاغل، با شعار هر مهارت و هر محصول یک استاندارد آموزشی با شرح وظایف ذیل فعالیت دارد:

مشارکت در برنامه ریزی آموزش عمومی در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات.

برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی مصوب.

مشارکت در تنظیم برنامه های آموزشی استان با هماهنگی سازمان در راستای سیاست های اشتغال و بازار کار منطقه ای.

همکاری در برآورد اعتبارات اجرای برنامه‌های آموزشی مورد نیاز سازمان با معاونت اداری و پشتیبانی.

همکاری با واحدهای صنعتی استان در جهت ارتقاء کیفی مهارت نیروی کار شاغل.

تنظیم برنامه های اجرائی لازم در جهت آموزش‌های مهارتی روستائی.

همکاری در برگزاری المپیادهای مهارت ملی و مشارکت در المپیاد مهارت بین المللی.

همکاری در برنامه ریزی و تربیت مربیان مورد نیاز بخش های دولتی و غیر دولتی.

اتخاذ تدابیر و ایجاد هماهنگی های لازم در جهت ارتقاء علمی و آموزشی مربیان استان در راستای مشاوره و هدایت های شغلی کارآموزان بر اساس مطالعات و بررسی‌ها و گزارشات واحدهای ذیصلاح از نیازهای بازار کار.

همکاری فعال با تشکل‌های کارگری و کارفرمائی در جهت گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ارتقاء مهارت کارگران.