المپیاد مهارت

لوگو فنی و حرفه ای

بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت

مهلت ثبت نام از ۲۷ اردیبهشت تا ۱۷ تیر ۱۴۰۱

لوگو فنی و حرفه ای

مسابقات مهارت آزاد تراش سنگهای قیمتی

مهلت ثبت نام : تمام شده