بودجه و تشکیلات

دفتر طرح و برنامه و بودجه اداره‌کل یکی از واحدهای تابعه حوزه مدیریت می‌باشد. این دفتر با الهام از سیاست‌ها و خط مشی‌های کلی آموزش و در راستای تحقق سند چشم انداز ۱۴۰۴، به منظور تهیه، تنظیم و نظارت بر حسن اجرای بودجه در چارچوب برنامه‌ها و بودجه مصوب سالانه، تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام هزینه‌های جاری و توسعه عمران با توجه به اولویت‌ها و نحوه استفاده از آن بر اساس آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه و همچنین ارتقاء سطح مهارت و توانمندی کارکنان و همکاری در فراهم نمودن سیستم‌های ایجاد تحول و ارتقاء سطح کارایی، اثربخشی و بهره‌وری، بررسی‌های سازمانی برای بهبود ساختار سازمانی و اصلاح روش‌های انجام کار و ساماندهی آمار و اطلاعات اداره‌کل ایجاد شده است.

وظایف :

تکمیل فرم های تنظیم بودجه با نظارت مافوق
بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و اخذ توضیحات لازم از مسؤولین امور در مورد بودجه پیشنهادی
پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ها
اظهارنظر در مورد پیشنهاد واحدها برای استخدام از نظر مالی
تهیه نمودار و آمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها
تهیه بخشنامه‌های لازم برای راهنمایی‌های مسؤولین واحدهای مرکزی و شهرستانی به منظور دریافت اطلاعات و آمار مورد نیاز
شرکت در کمیسیون‌های مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و دفاع از آن در مراجع ذیصلاح
نظارت بر تعیین تخصیص اعتبارات فعلی و ابلاغ آن به اداره کل امور مالی جهت اجرا
بررسی و تهیه پیشنهادات اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم