توافقنامه سطح خدمات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی

۱. مقدمه

بطور کلی توافق نامه سطح خدمات Agreement Level Service یک قرارداد تضمین کیفیت خدمات دو جانبه بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده است. با عنایت به توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی و اهمیت کیفیت و پایداری آن برای دستگاههای اجرایی لزوم بهره گیری و تدوین استانداردهای کیفی برای Service-e ها ضروری خواهد بود. به همین منظور توافق نامه سطح ارائه خدمات برای خدمات پیوست ارائه می گردد.

۲. هدف

هدف از این توافقنامه سطح خدمت این ا ست که حداقل سطوح کیفیت خدمات سازمان و حق خدمت گیرندگان برای اخذ اعتبار در صورت عدم دستیابی به سطوح خدمات را تعیین می نماید.

۳. تعاریف

  • خدمت دهنده : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی
  • خدمت گیرنده : ارباب رجوع / شهروندان
  • سایت : sktvto.ir
  • دوره زمانی : یک سال شمسی با فرض هر ماه ۳۰ روز
  • ساعت کار موثر : ۲۴ ساعت کاری در یک شبانه روز
  • قطعی خدمت : قطع خدمات توافق شده از سمت سایت سازمان
  • رسید خرابی : اعلام وصول خرابی ، گزارش خرابی و یا کاهش سطح کیفیت خدمات که از طرف خدمت گیرنده اعلام می شوند

۴. مسئولیت

این بخش، قوانین و مقرراتی را که به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی اجازه میدهد خدمت ارائه شده در توافقنامه سطح خدمت را ارائه کند، مستند میکند. همچنین به صورت شفاف بیان میشود که دستگاه چه مسئولیت قانونی در قبال شهروند متقاضی خدمت دارد.

۵. تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

• خدمت گیرنده مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سایت/ پست/ دفتر پیشخوان/ حضوری به این دستگاه ارائه نماید.

• هزینه های ارائه خدمات بصورت رسمی از سوی دستگاههای ذیصالح تعیین و از طریق سایت اعلام خواهد شد.

• در صورت عدم ارائه خدمات با کیفیت و مطلوب میزان پرداخت هزینه های ضرر و زیان خدمت گیرنده از سوی مراجع ذیصالح تعیین و در سایت درج خواهد شد.

• مدیریت فناوری اطلاعات سازمان موظف است ۷۲ ساعت قبل این اجرای قطعی های برنامه ریزی شده و عدم ارائه خدمات، موضوع را از طریق پرتال اطلاع رسانی نماید.

• شناسنامه خدمات، فرآیند و نحوه اخذ خدمات، فرم های مرتبط و مسئول تایید کننده هر خدمت از طریق منوی دولت الکترونیک در سایت اطالع رسانی شده است.

۶. دوره عملکرد

این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ اعتبار دارد و در پایان دوره یک توافقتامه جدید مشخص خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه پیدا کند.

۷.خاتمه توافقنامه

خدمت دهنده نباید هیچ تبعیضی را در مورد خدمات مشابه در شرایط مساوی بین سرویس گیرندگان در توافقنامه سطح خدمت قائل شود.

هرگونه توافق اضافه بر شرایط مندرج در توافق نامه سطح خدمت بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده با رعایت شرایط رقابتی و حقوقی بلامانع است.

در شرایط اختلاف بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده ، دفتر بازرسی و امور حقوقی سازمان مرجع داوری و حل اختلاف خواهد بود.

توافق_صدور_پروانه_تاسیس