موضوع جشنواره :

تولید محتوای الکترونیکی مهارتی جهت آموزش مهارتهای کوچک

اهداف جشنواره

ارتقای مهارتهای تولید محتوای الکترونیکی مربیان و کارشناسان سازمان

هم افزایی مربیان و کارشناسان مهارت آموزی

ترویج مهارت آموزی الکترونیکی و ترغیب مربیان به استفاده از فناوریهای آموزشی

شناسایی استعدادهای برتر تولید محتوا

شرایط شرکت کنندگان :

کلیه مربیان مراکز دولتی و آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای استان

نحوه ثبت نام و ارسال آثار :

داوطلبان باید در موعد مقرر مطابق تقویم آموزشی جشنواره از طریق پلتفرم استانی که به همین منظور تهیه شده است نسبت به ثبت نام و ارسال اثر آموزشی خود اقدام نماید.

مشخصات محتوای مورد پذیرش :

مربی در اثر ارسالی خود باید یک مهارت کوچک کاربردی را در حرفه ی مورد فعالیت به صورت گام به گام آموزش دهد.

هر مربی می تواند حداکثر سه اثر تولیدی خود را برای شرکت در جشنواره ارسال نماید

آثار پیشنهادی به جشنواره باید جدید، منحصر به فرد و محصول خود ارائه دهنده باشد. آثار قدیمی، تکراری، کپی، ترجمه و اقتباس از دیگران مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت و در صورت تخلف در هر مرحله ای از جشنواره حذف خواهد شد

رعایت شئونات اسالمی و قوانین و مقررات در آثار ارسالی ضروری است در غیر اینصورت اثر ارسالی از جشنواره حذف خواهد شد.

مالکیت معنوی آثار متعلق به صاحب اثر بوده و ارائه دهنده آن اثر، در قبال مدعیان پاسخگو خواهد بود

آثار ارائه شده باید به صورت خروجی فیلم با فرمت MP4 و سیستم کدگذاری H264 ارائه شوند

کیفیت فیلم آثار باید به صورت (۱۰۸۰P (FHD و فیلم خروجی به صورت افقی .باشد) ۱۹۲۰*۱۰۸۰

کیفیت نور در آثار باید مناسب باشند تا سوژه مورد نظر به درستی قابل مشاهده باشد.

صدا با کیفیت مناسب بدون نویز و اصوات و آهنگ های نامناسب و با بیت ریت ۳۲۰ S/kb باشد.

حجم فایل های ارسالی حداکثر ۵۰ MB باشد.

زمان آثار ارسالی حداکثر ۵ دقیقه باشد.

ثبت آثار