مسابقات استانی مهارت آزاد تراش سنگهای قیمتی

جهت ثبت نام لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

آدرس محل سکونت
شما با تکمیل این فرم اعلام میکنید که با آگاهی کامل داوطلب شرکت در مسابقات استانی مهارت می باشید و متعهد می شوید که موارد عنوان شده در فرم ثبت نام را در نهایت دقت و صحت تکمیل نموده و چنانچه مسابقات در شهر دیگری برگزار گردد بدون معذوریت شرکت خواهید کرد.