سال 1400،سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

رئیس مرکز شماره 2 آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان بیرجند (تخصصی برق و الکترونیک)

سال 1399،سال جهش تولید

دسترسی های سریع

اخبار مرکز شمار 2 آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان بیرجند (تخصصی برق و الکترونیک)

سـامــانه ها

تصویر روز