تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

انتخاب مربی این مرکز به عنوان مربی نمونه استان

سـامــانه ها

پیونــدها

سرکار خانم دکتر رجبی مربی توانا و شایسته این مرکز، در ارزشیابی سال 1400 به عنوان مربی برتر و نمونه استان خراسان جنوبی انتخاب شدند.