تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

بازدید و آموزش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

سـامــانه ها

پیونــدها

جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بیرجند ضمن بازدید از کارگاههای مختلف مرکز تخصصی برق و الکترونیک، در آموزش حفاظت و ایمنی برق این مرکز شرکت نمودند.