سال ۱۳۹۹،سال جهش تولید

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران بیرجند

سال ۱۳۹۹،سال جهش تولید

عنوان اسلاید
اینجا کلیک کنید
عنوان اسلاید
مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران بیرجند
اینجا کلیک کنید

دسترسی های سریع

معرفی مرکز یک برادران بیرجند

مرکز آموزش فنی و حرفه ای

جایی برای پیشرفت کارورزان برای ورودشان به دنیای کسب و کار واقعی
درباره مرکز برادران

اطلاعیه ثبت نام دوره ها

پرداخت هزینه گواهینامه

میز حدمت

پرداخت هزینه ها

پرداخت هزینه

استعلام گواهینامه

استعلام

گواهینامه فنی و حرفه ای

اخبار مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران بیرجند - شهرستان بیرجند