سال ۱۴۰۰،سال تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران بیرجند (شماره یک)

سال ۱۳۹۹،سال جهش تولید

آخرین اخبارمرکز

اخبار مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران بیرجند (شماره یک) - شهرستان بیرجند

پیوند ها