تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

آموزش مهارتی به بیش از ۵۰۰ نفر از سربازان در ده ماهه سال ۹۹ مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران بیرجند

4968311_192

پیونــدها

در ده ماهه ابتدای سال ۹۹ بر اساس برنامه های قرارگاه مهارت آموزی سربازان مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران بیرجند در دو حوزه آموزش و تعیین صلاحیت مهارتی(آزمون پروژه محور) ، سربازان فعالیت داشته است که در این مدت با اجرای مهارت آموزی محیط کار واقعی برای ۵۰۰ نفر از سربازان و اجرای دوره های آموزشی در کارگاه های پادگانی حدود ۱۸۵ نفر و در ۱۱ دوره آموزش داده است همچنین این مرکز جهت ارزیابی مهارتی سربازان وظیفه که دوره آموزشی خود را طی می نمایند ۸ مرحله آزمون پروژه محوردر دو پادگان محمد رسول ا… و امام رضا (ع) را اجرا نموده است که با انجام این آزمون ها به افراد قبول شده گواهینامه مهارتی اعطا می گردد تا پس از پایان خدمت آمادگی ورود به بازارکار داشته باشند.

در ۸ مرحله آزمون های ادواری پروژه محور سربازان بیش از ۸۵۰ نفر از سربازان مورد ارزیابی واقع شده و حدود ۲۶۰ نفر با اخذ نمره لازم موفق به کسب گواهینامه شده اند.