تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

آموزش مهارت در مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی، ایمنی و بهروری بیشتر نیروی کار و در نهایت افزایش درامد شرکت ها را در پی دارد. 

787EAF8F-8E86-4EF9-9F51-FC29C7909F1B

پیونــدها

آموزش مهارت در مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی، ایمنی و بهروری بیشتر نیروی کار و در نهایت افزایش درامد شرکت ها را در پی دارد.
با توجه به تخصصی شدن مشاغل ، عامل مهارت نیروی کار از مهمترین عوامل موثر بر ایمنی، سرعت تولید و کیفیت محصول و خدمت می باشد و این عامل مهارت تابع آموزش های بازآموزی و حین کار کارگران و تکنسین ها و دست اندرکاران می باشد‌
در این راستا مرکز اموزش فنی و حرفه ای برادران بیرجند با اعطای مجوز مرکز مهارت اموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی، برای شرکت ها و موسسات مختلف در این امر همکاری دارد و تا کنون برای ده مجموعه مختلف این مجوزها صادر شده است‌.
در این شیوه اموزشی با بکارگیری تمامی ظرفیت ها و امکانات دو طرف، توانمندسازی نیروهای شاغل یا تازه استخدام بنگاه اقتصادی انجام می شود.
هم اکنون دوره جوشکاری CO2 برای تکنسین های شرکت کویرتایر در حال برگزاری است.
محتوی و مدت اموزش این دوره بر اساس نظر مدیران و کارشناسان شرکت کویر تایر تعیین شده و توسط مربی آموزش فنی و حرفه ای استان، آقای مهندس مودی در محل شرکت و در پایان شیفت کاری پرسنل اجرایی می گردد.