توضیحات منتشر شده در سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۵۹

آدرس پستی: استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند، بلوار شهدای عبادی، معصومیه،خیابان فنی و حرفه ای – مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران بیرجند صندوق پستی ۹۷۱۹۸۳۳۵۹۷  لیست تلفن های داخلی و مستقیم اداره کل و مرکز آموزش فنی و حرفه ای 
شماره تلفخانه:۰۵۶- ۶-۳۲۲۲۴۴۴۷ لیست تلفن های داخلی و مستقیم اداره کل و مرکز آموزش فنی و حرفه ای  
شماره فاکس ریاست :32222454  – شماره داخلی ریاست : ۲۲۱ 
شماره روابط عمومی: 05632213523 – داخلی ۲۲۳- 
شماره تلفن تماس میز خدمت(مشاوره) 32224448    داخلی: 296-295-294 شماره تلفن مستقیم آزمون و آموزش:      056-32234437     داخلی آزمون:   229           داخلی آموزش:۲۲۸ 
ساعت کار:شنبه تا چهارشنبه –  7:30 صبح الی ۱۴:۳۰ پنج شنبه :۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ 
آدرس پست الکترونیکی مرکز 
آدرس شبکه های مجازی:   https://www.aparat.com/birjandtvto.ir https://instagram.com/birjandtvto?igshid=1mc6docvpz9oa https://t.me/birjand_baradaran_tvto