تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

بازدید ریس پارک علم و فناوری و شرکت های زیر مجموعه و مسولین اداره کل از کارگاه های آموزشی مرکز برادران بیرجند

Skype_Picture_2022_05_25T04_47_28_822Z

پیونــدها

صبح روز سه شنبه مورخ ۲ خرداد ماه ریس پارک علم و فناوری و شرکت های زیر مجموعه و مسولین اداره کل از کارگاه های آموزشی مرکز برادران بیرجند بازدید کرد.