تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

بازدید مدیر کل محترم و معاونین و مسئولین ستادی اداره کل از واحد های اداری مرکز برادران بیرجند

بازديد مدير كل محترم و معاونين و مسئولين ستادي اداره كل از واحد هاي اداري مركز برادران بيرجند پس از مراسم نواختن زنگ انقلاب از واحد هاي اداري مركز برادران بيرجند انجام شد. قبل از بازديد جلسه كوتاهي در اتاق رياست محترم مركز برادران برگزار شد كه در آن رياست مركز (حسين دانش) گزارش مختصري را به مدير كل و ديگر مسئولين ستادي اداره كل ارائه دادند و در ادامه پس از صحبت هاي مدير كل محترم در خصوص مركز، بازديدي بعمل آمد .
IMG_2024

پیونــدها

بازدید مدیر کل محترم و معاونین و مسئولین ستادی اداره کل از واحد های اداری مرکز برادران بیرجند پس از مراسم نواختن زنگ انقلاب از واحد های اداری مرکز برادران بیرجند انجام شد. قبل از بازدید جلسه کوتاهی در اتاق ریاست محترم مرکز برادران برگزار شد که در آن ریاست مرکز (حسین دانش) گزارش مختصری را به مدیر کل و دیگر مسئولین ستادی اداره کل ارائه دادند و در ادامه پس از صحبت های مدیر کل محترم در خصوص مرکز، بازدیدی بعمل آمد .

در این بازدید از تمامی همکاران در واحد های اداری مرکز جهت آشنایی با همکاران و حیطه کاری آنان بازدید مختصری انجام شد.