تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

بازدید آموزشی کارآموزان اپراتور جایگاه CNG

Skype_Picture_2022_05_30T03_19_48_640Z

پیونــدها

۴ خرداد ماه بازدید آموزشی کارآموزان اپراتور جایگاه CNG – این دوره به مدت ۴۸ ساعت و با تدریس مربیان محترم آموزش فنی و حرفه ای آقایان فرشاد و مرشدزاده انجام شد و در روز پایانی دوره افراد با حضور در جایگاه سوخت رسانی موارد اجرایی و عملی را فراگرفتند.