تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

برگزاری دوره آموزشی سیستم انزکتوری بنزینی مقدماتی توسط مربی مرکزمهندس علی دلیر بصورت مجازی برای مربیان فنی و حرفه ای کشور

68C6DE1D-6D7B-4C82-9181-6A541ACA88DE

پیونــدها

دوره آموزشی سیستم انزکتوری بنزینی مقدماتی توسط مربی مرکز برادران بیرجند توسط مهندس علی دلیر بصورت مجازی برای مربیان فنی و حرفه ای  کشور برگزار گردید