تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

برگزاری جلسه برای راه اندازی مرکز مدیریت مهارت اموزی و مشاوره شغلی دانشجوی دانشگاه صنعتی بیرجند

IMG_A9260

پیونــدها

بنا به درخواست مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران بیرجند درروز یک شنبه سوم اسفند ماه جلسه ای با حضور معاونت محترم پژوهشی دانشگاه صنعتی آقای دکتر رخش خورشید و ریس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران بیرجند برگزار شد.
در ابتدای جلسه دانش: مطالبی در خصوص ظرفیت های مهارت آموزی مراکز شهرستان و اهمیت مشاوره و مهارت افزایی دانشجویان بیان داشت و در ادامه اقای مهندس نورسی کارشناس آموزش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای شیوه نامه ایجاد مراکز مهارت آموزی دانشجویان را تبین نمود.
در ادامه جلسه دکتر رخش خورشید ضمن تاکید بر ضرورت مهارتآموزی دانشجویان دانشگاه صنعتی و موفقیت دانشجویان دارای مهارت در ورود به بازار کار و ادامه تحصیل اجرای این شیوه نامه را بسیار موثر دانست
و پیش نویس تفاهم نامه مربوط را بررسی شد در ادامه کار مقرر شد که موافقت ریاست دانشگاه و امضای تفاهم نامه با اداره کل اموزش فنی و حرفه ای مقرر شد که با امضای تفاهم نامه توسط ریس دانشگاه صنعتی و مدیر کل اموزش فنی و حرفه ای استان این مرکز تاسیس گردد.