تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

برگزاری دوره لوله کشی لوله های پنج لایه (تلفیقی) برای دانشجویان رشته بهداشت محیط دانشگاه پزشکی بیرجند در کارگاه مرکز برادران بیرجند 

E16CC65D-607F-4576-94D0-6DFD73BB23D4

پیونــدها

✔️ برگزاری دوره لوله کشی لوله های پنج لایه (تلفیقی) برای دانشجویان رشته بهداشت محیط دانشگاه پزشکی بیرجند در کارگاه مرکز برادران بیرجند توسط مربی این دوره آقای مهدی حسنی می باشد