تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

جلسه آموزشی با ناحیه انتظامی بیرجند در خصوص بررسی دوره های آموزشی سربازان و راهکارها و رفع موانع موجود

processed (3)

پیونــدها

صبح روز ۸ آبان ماه در مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران بیرجند جلسه ای با مسئول محترم ناحیه انتظامی بیرجند و معاونت مرکز و دیگر مسئولین مرکز

در خصوص دوره های آموزشی سربازان و راهکارها و رفع موانع موجود بررسی گردید