تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

جلسه با منتخبین مرحله شهرستانی بیستمین المپیاد ملی مهارت برگزار شد.

پیونــدها

جلسه با منتخبین مرحله شهرستانی بیستمین المپیاد ملی مهارت برگزار شد مهندس دانش با تبریک به منتخبین نکات ضروری برای حضور قدرتمند در مرحله استانی را شرح داد و منتخبین مرحله شهرستانی برای انجام پروژه های نمونه به کارگاه ها و مربیان معرفی شدند.