تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

جلسه توسعه کمی و کیفی آموزش های مهارتی دانشجویان و پیگیری راه اندازی مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد

Skype_Picture_2021_05_31T09_40_42_832Z

پیونــدها

جلسه توسعه کمی و کیفی آموزش های مهارتی دانشجویان و پیگیری راه اندازی مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای ابن حسام برگزار شد