تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

جلسه مراکز آموزش فنی و حرفه ای با نظام مهندسی و انجمن صنفی کارگران ساختمانی و صاحب نظران هوشمند سازی و مربیان برق در خصوص برگزاری دوره های هوشمند سازی ساختمان و اینترنت اشیاء برگزار شد.

bce8560c-c613-4679-8432-b2c04a05ea50

پیونــدها

جلسه مراکز آموزش فنی و حرفه ای با نظام مهندسی و انجمن صنفی کارگران ساختمانی و صاحب نظران هوشمند سازی و مربیان برق در خصوص برگزاری دوره های هوشمند سازی ساختمان و اینترنت اشیاء برگزار شد.