تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

حضور دونفر از مربیان استان خراسان جنوبی جهت آزمون انتخابی مسابقات جهانی مهارت

39AA0DE0-BD41-42CF-BA52-8182CC754CB8

پیونــدها

حضور دونفر از مربیان مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران بیرجند که به عنوان داور برای گزینش نفرات اعزامی به مسابقات جهانی مهارت در استان تهران برگزار می شود شرکت دارند

آقایان: وحید فنودی و علی دلیر در رشته های تهویه و تبرید و برق خودرو داوری المپیاد را بر عهده دارند.

خلاصه ای از مسابقات:

آزمون بین ۶ نفر از شرکت کنندگان که در دوره قبل انتخاب شده بودن برگزار شد که آزمون‌ها در بخش های:

موتور ،ترمز و تعلیق ،مدیریت موتور ،و برق برگزار شد. که از این ۶ نفر دو نفر انتخاب خواهند شد که با دوره های آموزشی برای این دو نفر برنامه ریزی خواهد شد و در نهایت یک نفر برای المپیاد جهانی شانگهای چین انتخاب خواهد شد.