تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

حضور مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای و مسئولین ستادی و همکاران و مربیان مرکزدر مراسم غبارروبی مزار شهدای بیرجند و با سحنرانی استاندار

1111

پیونــدها

مراسم غبار روبی از مزار شهدای شهرستان بیرجند با حضور مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای و مسئولین ستادی و همکاران و مربیان مرکز برادران بیرجند و دیگر مراکز ، مورخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ در مزار شهدای بیرجند حاضر شدند . در این مراسم که استاندار محترم خراسان جنوبی حضور داشت پس از سخنرانی، ضمن قرائت فاتحه ای بر سر مزار شهیدان بزرگوار گل افشانی و غبار روبی کردند