تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

حضور مربی مرکز در مسابقات انتخابی نفر اول کشوری برای مسابقات «شانگ های چین »

Skype_Picture_2022_05_23T03_17_51_861Z-1-150x150-1

پیونــدها

حضور مربی مرکز برادران بیرجند آقای علی دلیر در مسابقات این مسابقات انتخابی نفر اول کشوری برای مسابقات «شانگ های چین » که از ۳۰ اردیبهشت ماه تا ۳ خردادماه در رشته فناوری خودرو که از بین دو نفر رقابت کننده برگزار می شود و نفر برتر اعزام خواهد شد
داوری این مسابقات بر عهده ۴ نفر از داوران محترم استان های:تهران (البرز)، قم ، ، کرمانشاه و خراسان جنوبی بوده است که داوری این دوره را نیز مربی مرکز آقای علی دلیر را بر عهده دارد