تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

در ادامه فرمانده پایگاه شهید حسینی بیرجند و همراهان بازدیدی از امکانات و تجهیزات کارگاه های آموزشی مرکز برادران بیرجند داشتند و در انتها از زحمات تعدادی از همکاران مرکز برادران بیرجند که در امر ارائه آموزش های مهارتی به سربازان در سال ۱۴۰۰ نقش موثری داشتند تقدیر به عمل آمد .

9E314BB9-22E6-4E25-AE00-13F04EFDD29B

پیونــدها

۲۰ فروردین