تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

در اولین جلسه شورای رفاه شهرستان بیرجند اعلام امادگی مراکز اموزش فنی و حرفه ای شهرستان بیرجند جهت توانمندسازی کارگران بیکار شده ، شاغلین صنایع و گروه های تحت پوشش ادارات عضو اعلام شد. 

BB7D5E5F-C235-4C90-91C4-9456232772C3

پیونــدها

تاکید بر واگذاری اموزش های جامعه هدف دستگاه های تابعه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به آموزش فنی و حرفه ای. در اولین جلسه شورای رفاه شهرستان بیرجند اعلام امادگی مراکز اموزش فنی و حرفه ای شهرستان بیرجند جهت توانمندسازی کارگران بیکار شده ، شاغلین صنایع و گروه های تحت پوشش ادارات عضو اعلام شد.