تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

دوره های آموزشی بدو استخدام برای کارکنان شرکت کویرتایر در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای برادران بیرجند و تخصصی برق برادران در حال برگزاری می باشد.

3EB22421-404D-4976-9727-D8AC85436D01

پیونــدها

دوره های آموزشی بدو استخدام برای کارکنان شرکت کویرتایر در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای برادران بیرجند و تخصصی برق برادران در حال برگزاری می باشد. این دوره ها شامل (جوشکاری – تراشکاری و هیدرولیک و پنوماتیک که در گروه اول در مرکز برادران بیرجند با بیش از ۱۰ نفر می باشد در حال اجرا می باشد. و گروه دوم از دوره های آموزشی در مرکز برق تخصصی فنی و حرفه ای و همچنین از این گروه دوره تاسیسات سردکننده را در مرکز برادران بیرجند در حال آموزش می باشند لازم به ذکر است این دوره های آموزشی از ا ۴ دی ماه ۱۴۰۰ شروع شده و مدت دوره ها تقریباً یک ماهه می باشد.