تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

دیدارمدیر کل محترم، معاونت، روسا و مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بیرجند در خصوص تعهدات آموزشی سال۱۴۰۱

8BE57BC7-77BB-4C81-86B5-D7BD214A8338-1

پیونــدها

امروز شنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۱ دیدارمدیر کل محترم، معاونت، روسا و مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بیرجند در خصوص تعهدات آموزشی سال۱۴۰۱ برگزار شد که در این جلسه برای تمام بخش های آموزشی و تعهدات موارد اعلام شد تا با برنامه ریزی دقیق تر مربیان در خصوص آموزش های خود اقدام نمایند و همچنین همکاری های لازم در برخی فعالیت ها داشته باشند