تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

فراخوان بنگاه های اقتصادی در جهت اعطای مجوز کارگاه های آموزشی و فنی

مجوز

پیونــدها

بر اساس سیاست های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال جاری با هدف تسهیل توانمند سازی مهارتی نیروهای شاغل در جامعه هدف برای بنگاه های اقتصادی مراکز آموزش فنی و حرفه ای آمادگی دارند با صدور مجوز مراکز آموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی و هدایت در راهبردی آموزش ها همکاری های لازم را انجام دهند