تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

مجوز مرکز مهارت آموزی بین کارگاهی اتحادیه تعاونی های دهیاران صادر و تقدیم گردید 

102D8E4D-B816-4FA0-A1C4-154926F28B77

پیونــدها

مجوز مرکز مهارت آموزی بین کارگاهی اتحادیه تعاونی های دهیاران صادر و تقدیم گردید. امروز در جلسه ای که به منظور تبیین شرایط شروع بکار و الزامات فعالیت آن مرکز برای مسولین محترم این اتحادیه برگزار گردید امکانات مراکز اموزشی سطح استان و شیوه های مختلف همکاری معرفی گردید و برای استفاده از اعتبارات دفتر روستایی استانداری و اعتبارات فرهنگی و اموزشی دهیاری ها رایزنی شد.