آقای علی جعفری  – (مربی کارگاه لوازم خانگی و برقی) 

آقای مهدی فرشاد (مربی کارگاه مکانیک خودرو)         »»»»      کارآموزان افتخارآفرین 

آقای علی دلیر (مربی کارگاه برق خودرو)                  »»»»      کارآموزان افتخارآفرین 

آقای حمید رضائی (مربی کارگاه کشاورزی)

آقای سینا عابدپور (مربی کارگاه CNC)

 آقای نوید ابوالحسن نژاد (مربی کارگاه فرز)

آقای امین وداد (مربی کارگاه صنعت ساختمان)

در حال بروز رسانی …….

آقای وحید فنودی  (مربی کارگاه لوازم خانگی سردکننده)

آقای علی جازبی (مربی کارگاه تراشکاری)

آقای محمد سبزه جو (مربی کارگاه تاسیسات)