تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

نشست مشورتی جانشین پایگاه هوایی شهید حسینی بیرجند با سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبیاین دیدار به منظور برنامه ریزی آموزش مهارتی سربازان در سال ۱۴۰۱ و جمع بندی و بررسی عملکرد آموزشی در سال ۱۴۰۰ صورت پذیرفت

00D09A71-BA0C-4A2B-9C72-AEEACB188002

پیونــدها