تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

نهمین مرحله آزمون هماهنگ و سومین مرحله آزمون صنعت ساختمان و تفاهم نامه مورخ ۲۵ آذرماه و هشتمین مرحله آزمون ادواری پادگان (پروژه محور پنج شنبه۲۵ و یک شنبه ۲۸)برگزار می شود.

AFBE243B-7FB3-4271-9A00-401A8BDBDA72

پیونــدها

نهمین مرحله آزمون هماهنگ و سومین مرحله آزمون صنعت ساختمان و تفاهم نامه مورخ ۲۵ آذرماه و هشتمین مرحله آزمون ادواری پادگان (پروژه محور پنج شنبه۲۵ و یک شنبه ۲۸)برگزار می شود.

این آزمون در بیش از۲۰ حرفه (کارگر عمومی برق – کارگر عمومی ایزوگام کار – کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی – کارگر عمومی بنای سفت کار – کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی – قالی بافی و …. ) برای خانم ها و آقایان برگزار می شود.

آزمون ادواری پادگان (پروژه محور ) در دو پادگان جمعا به تعداد ۹۶ نفر شرکت خواهند کرد.